ปลาอินทรีเค็มไม่ทอด

150.00 ฿

คัดปลาอินทรีหอมเค็มจะประมงท้องถิ่น นำมาตากแห้งในแดดจัด สะอาด ไร้แมลง หอมนวลและไม่เค็มจัด แพคพร้อมทอดหรือนำไปทำอาหารต่างๆได้ตามต้องการ
เพื่อรักษาคุณภาพควรปิดภาชนะให้สนิทและเก็บในตู้เย็น
หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ร้อนและมีแสงแดด