Advertisements
Menu Close

Home

ย้อนไปกว่าเจ็ดสิบปีก่อน จากเด็กน้อยที่เป็นลูกมือย่าทำกับข้าวในครัวไฟตามตำรับตำราไทยภาคกลางในยุคก่อน แม่ได้จดจำสูตร เคล็ดลับการทำอาหารแบบโบราณที่ถ่ายทอดมาโดยผู้เฒ่าผู้แก่ได้อย่างครบถ้วน
แม่บอกว่าย่าทวดท่านจะไม่ค่อยบอกสูตรเอง แต่ท่านจะบอกให้ “ดูเอา” อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มทำอาหาร จนเป็นที่เลื่องลือถึงความอร่อย เรียกได้ว่าแม่ทำอาหารไปช่วยงานบ้านไหนในคลอง อาหารหม้อนั้นจะถูกจับจอง ตักหมดเป็นอันดับแรกๆ

กาลผ่านไป โลกก็หมุนเวียนเปลี่ยนตาม สูตรอาหารดั้งเดิมถูกดัดแปลงไปให้เหมาะสมตามแต่ยุคสมัย อิ่มหมียังคงรักษาและถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยโบราณ รสชาติอย่างเก่าก่อนไม่ให้เลือนหาย ด้วยที่ว่ามันคือสมบัติทางวัฒนธรรมการกินอาหารท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสลิ้มรสชาติอย่างเก่าก่อนที่รุ่นทวด บรรพบุรุษของเราได้เคยลิ้มรสกันมา

    Advertisements