ข้อตกลงในการซื้อขาย

  1. กรณีที่เป็นสินค้าที่เปิดให้จอง หรือพรีออร์เดอร์ ทางร้านจะให้สิทธิ์แก่ลูกค้าที่ชำระเงินครบถ้วนและทางร้านยืนยันยอดโอนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  
  2. ลูกค้าต้องตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายและจัดส่งอย่างครบถ้วน เช่นราคา ยอดชำระ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  3. เมื่อมีการยืนยันการขายและการจัดส่งแล้ว ร้านจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ในวันทำการถัดไป หรือทันทีที่บริษัทขนส่งเปิดทำการ หรือตามที่ตกลง
  4. ร้านค้ามีหน้าที่ในการดำเนินการบรรจุ แพคสินค้าให้เหมาะสมต่อการส่งตามมาตรฐานในการขนส่ง รวมถึงมีความรับผิดชอบสภาพของสินค้าก่อนไปถึงผู้ให้บริการขนส่ง
  5. ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑ์ วัสดุหีบห่อทันทีที่ได้รับสินค้า และปฏิเสธในการรับสินค้าต่อผู้ให้บริการขนส่งทันทีหากพบสภาพหีบห่อไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้สินค้าตีกลับมาให้ร้านค้าตรวจสอบ
  6. เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสภาพสินค้าภายในหีบห่อพัสดุและแจ้งทางร้านทันทีที่พบปัญหา ร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้ากรณีที่ลูกค้าแจ้งพบปัญหาภายหลังจากได้รับสินค้าเกินกว่า 12 ชั่วโมง
  7. ร้านปฏิเสธความรับผิดชอบกรณีที่สินค้าถูกเก็บรักษา หรือใช้ไม่ถูกวิธี
  8. ร้านค้าจะชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าตามมูลค่าของสินค้า หากพิสูจน์พบว่าความเสียหายของสินค้ามาจากความบกพร่องของร้านค้า
  9. ผู้สั่งซื้อสินค้าสอบถามหมายเลขติดตามพัสดุได้จากทางร้าน กรณีที่ไม่ได้รับสินค้าตามวันที่ระบุ ผู้สั่งซื้อจะเป็นผู้ดำเนินการติดตามสินค้าจากผู้ให้บริการขนส่งได้โดยตรง
  10. ห้ามแจ้งเรื่องสำคัญทุกเรื่องผ่านทางช่องคอมเมนท์ใน facebook เนื่องจากทางร้านอาจไม่เห็นโพสต์  หากพบปัญหาใดๆ สามารถแจ้งได้ที่ immheeimmhee@gmail.com  หรือ Line Immhee Official